Reklama

KBP PROJEKT BIUROWCA CE

[ Sprzedam ] Usługi projektowe

 • Ilość

  7

 • Stan

  Nowy

 • ID prod.

  BUDYNEK BT7-12

 • biznes/usługi

  Tak


PL: Projekt budynku biurowego LK-75 - 5 pietrowy, bez podpiwniczenia, bez garażu. W budynku przewidziano 126 miejsc pracy. Technologia: tradycyjna: murowano żelbetowa: słupy żelbetowe, ściany zewnętrzne - pustak ceramiczny 30 cm, styropian 20 cm. Stropy: żelbetowe. Kąt nachylenia stropodachu: 2.5°-3°; dach falisty o zmiennym kącie nachylenia Ogrzewanie: Węzeł wymiennikowy zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczejdla celów C.O. i C.W.U Wentylacja: mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła (wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem pom. higieniczno-sanitarnych oraz w węzle cieplnym. Program: 18 pokoi biurowych, pokój śniadań, zaplecze sanitarne, zaplecze techniczne, kotłownia. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: - projekt architektoniczny budowlany - projekt konstrukcyjny budowlany - projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych (c.o, wod-kan, c.w.u, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłą) - projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej (w tym m.in: p.poż. wyłącznik prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne) - opinie rzeczoznawców: sanitarno - higieniczna, p.poż. dotyczące rozwiązań zastosowanych wewnątrz budynku - projektowana charakterystyka energetyczna - zestawienie materiałów budowlanych - zgoda na zmiany w projekcie

EN: The project of the LK-75 office building - 5 floors, without basement, no garage. 126 jobs are planned in the building. Technology: traditional: reinforced concrete brickwork: reinforced concrete pillars, external walls - ceramic brick 30 cm, styrofoam 20 cm. Ceilings: reinforced concrete. The slope angle of the flat roof: 2.5 ° -3 °; tilting roof with variable inclination angle Heating: Heat exchanger node powered from the district heating network for C.O. and CWU Ventilation: mechanical supply and exhaust with heat recovery (all rooms except for sanitary and hygienic rooms and in a heat center Program: 18 office rooms, breakfast room, sanitary facilities, technical facilities, boiler room CONTENT OF THE PROJECT: - architectural design of a building - building construction project - construction project for internal sanitary installations (central heating, water and sewage, hot utility water, mechanical ventilation with hot recovery) - construction project of internal electrical installation and lightning protection system (including fire protection, emergency lighting evacuation) - experts' opinions: sanitary - hygienic, fire regarding solutions used inside the building - designed energy characteristics - a list of building materials - consent to changes in the project

CE - projekt spełnia normy energetyczne, w projekcie są wszystkie i kompletne instalacje, min: wod-kan, elektryczne, co. Każdy projekt z CE ma obliczoną charakterystykę energetyczną.
19 999,00 zł
01-401, Warszawa (Mazowieckie)
pokaż trasę z:
do Górczewska 53 , 01-401, Warszawa


Inne ogłoszenia tego użytkownika

Zapisz się na newsletter